Under helgen strandade förhandlingarna mellan Målareförbundet och arbetsgivarna Målarmästarna. Nu anser Målareförbundet att motparten inte är intresserad av att komma fram till ett avtal och de har under måndagen beslutat att varsla om strejk.

Strejken träder i kraft onsdagen den 17 april kl 14.00 om inte parterna nått ett avtal. Strejken omfattar cirka 100 medlemmar i 17 företag på 20 arbetsplatser.

”Förbundet ingår i LO-samordningen, av denna följer bland annat att lägsta lönerna ökar lägst med samma krontal som utgående löner, något Målaremästarna motsätter sig. Utöver detta har förbundet ett antal yrkanden som syftar på att förbättra arbetsvillkoren för våra medlemmar på flera områden. Dessa yrkanden är viktiga för ett modernt avtal. Vår motpart delar uppenbart inte denna strävan, annat än genom retorik. Av de bud förbundet tagit emot kan vi utläsa, dels en ovilja att adressera viktiga frågor, dels en kraftig maktförskjutning till arbetsgivarnas fördel, vilka går som en röd tråd i de olika bud förbundet mottagit. ”, skriver Målareförbundet på sin hemsida.

Per Eklund