Byggnads och Sveriges Byggindustrier (BI) har kommit överens om de sista delarna i byggavtalet som gäller löner och andra ekonomiska frågor. Därmed är parterna överens om ett nytt byggavtal.

Under 2013 räknas lön upp med 3.57 kr/tim eller 621 kr per månad. Kommande år räkans lönerna upp  med 4.31 respektive 4.41 kronor per timme och motsvarande höjning per månad. Arbetstidsförkortningen ökas med tre timmar från 1 april 2013.

Den arbetsgrupp som ska arbeta fram ordning och reda bland underentreprenörer ska vara klar 15 februari 2014.

–       Det känns bra att vi nu är överens om ett nytt avtal för Sveriges byggarbetare. Lönenivån är nu satt och tillsammans med tidigare överenskommelser om huvudentreprenörsansvar har vi kommit en bra bit på väg. Jag har stora förhoppningar om att expertgruppen som nu ska börja sitt arbete ska få fram bra lösningar. Målet är att arbetsgivarna tar ett ökat ansvar för underentreprenörerna, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm i en kommentar.

– Nu ska vi tillsammans med Byggnads fortsätta att utveckla säkerheten på våra arbetsplatser och förhindra de oseriösa inslagen i byggsektorn. Vi kommer att sätta igång arbetsgrupper redan nästa vecka och göra allt för att utveckla vår framtida byggsektor, säger Ola Månsson, vd på Sveriges byggnadsindustrier.

Mer information på www.byggnads.se

Per Eklund