Nu är märket satt för löneavtalen på svensk arbetsmarknad.
I dag vid lunchtid kom parterna överens om ett nytt teknikavtal. Bakom avtalet står Teknikföretagen, IF Metall, Sveriges ingenjörer och Unionen, GS-facket och Livs.
Avtalet är treårigt och har ett värde på 6,8 procent. I snitt ska det ge 1550 kronors ökning under de tre åren. Den största potten ligger på det tredje året.

Teknikavtalet är det som alla väntat på. På flera avtalsområden har parterna sagt att man anpassar sig till den nivå som läggs inom industrin.
Förutom direkta lönepåslag ligger en satsningen på deltidspension i de 6,8 procenten. Deltidspensionen kostar 0,5 procent. En satsning på en extra föräldramånad ska enligt Unionens ordförande ligga utanför de 6,8 procenten.

Avtalet om föräldraförsäkringen och deltidspensionen gäller de avtalsområden där Svenskt Näringsliv är delaktig.
– Det ser lite olika ut på de olika områden. Olika på löner och arbetstidsförkortning. Särskilt trevligt är att få till en föräldraförsäkring. Alla kan få sex månaders föräldralönetillägg, säger IF Metalls ordförande Anders Ferbe
Det var flera förändringar som lades till efter det avtalsförslag som facken sa nej till under påsken. Det totala värdet ökade med 0,2 procent. I det tidigare förslaget fanns heller inte helt klart om föräldraförsäkringen, deltidspenionen, och vissa lägstalöner.
Försäkringsförhandlingen om föräldraförsäkringen och deltidspensionen har skötts av LO central. Man gick in med krav på fem försäkringsförbättringar och kom ut med avtal om två förbättringar. De krav som inte gick igenom rörde förbättringar i TFA.

På tisdagsmorgonen sa LO:s styrelse ja till försäkringsförbättringarna. Man godkände också Teknikavtalet.
– Vi vann principen om ett avtal både med procent och ett krontal, sa LO:s ordförande Karl-Petter Torwaldsson efter att avtalet skrivits.
På annandag påsk kom byggnadsavtalets parter överens om principerna för ett nytt avtal.
Men än så länge är det bara lite klart om de exakta formuleringarna. Byggnads huvudfråga om att huvudentreprenörerna ska ha ett ansvar för arbetsvillkoren hos underentreprenörerna ska nu utarbetas i en gemensam arbetsgrupp mellan Byggnads och arbetsgivarna Sveriges Byggindustrier, BI. Även frågan om arbetsmöiljön, ska hanteras i en arbetsgrupp.
Vad gäller lönerna och andra arbetsvillkor, är parterna överens om att anpassa sig till industriavtalet.

Per Eklund