• – I alla lägen måste man försöka köra tillsammans. Det är det bästa sättet att nå resultat. Det är väldigt viktigt att båda parter är med. Man måste också noga ta reda på hur det förhåller sig.

  Det säger forskaren Curt Schröder. I en rapport som helt nyligen blev klar har han studerat elektrikernas arbetsmiljö. Han gjorde en likadan studie om elektrikernas arbetsmiljö 1977, för 35 år sedan.

  Som forskare är Curt Schröder naturligtvis van att bygga sin kunskap på fakta. Fakta som han kan bygga vetenskapliga resultat på.

  I den studie som han nu presenterat har han intervjuat en mängd elektriker och elföretagare om hur arbetsmiljön ser ut i dag, och vad man vill och hur man ska komma dit. Han har mött elektriker som i grunden trivs väldigt bra med sitt arbete.

  – Jag har aldrig träffat en arbetsgrupp som trivs så mycket med sitt arbete som just eletrikerna. De talar om omväxlande arbete och frihet, men den viktigaste faktorn är kompisarna, säger Schröder som jobbat med liknande frågor en stor del av sitt arbetsliv.

  Den bild han nu presenterar stämmer kanske inte varken med den bild som företagarna har och inte heller riktigt med den bild som en del elektriker har av arbetsmiljön ute på arbetsplatserna.

  Totalt har 1 900 personer deltagit i undersökingen på något sätt. 1258 elektriker och 490 elföretagare har svarat på en omfattande enkät. Ett 40-tal elektriker, spridda över hela landet, har intervjuats och många har deltagit i workshops.

  Han ser det som viktigt att kunna presentera en undersökning om elektrikernas arbetsmiljö. I dag finns inte de register som Bygghälsan kunde presentera tidigare.

  – Det är viktigt med de djupintervjuer vi gjort. Inte minst för att hitta nya vägar för att komma vidare.

  En av hans slutsatser kan man kanske höja på ögonbrynen inför.

  – Elektriker som jobbar med belysning åt andra varje dag, har själva urusel arbetsbelysning. Dessutom är det precis lika dåligt i dag som det var för 35 år sen.

  Viktiga slutsatser enligt Curt Schröder:

  ”Det är precis lika dåligt i dag som det var för 35 år sen.”

  Att skillnaden är så stor när det gäller uppfattningen om strömgenomgång fär elektriker. (Se artikel sidorna 12-13.)

  Stora brister i kommunikation.

  Elektriker är stolta yrkesmän. De trivs, de ser sig som kunniga och kompetenta. De anser sig ha ett fritt arbete och de ser sig som efterfrågade.

  Inget har hänt vad gäller belysningen för elektrikerna när de arbetar under de senaste 35 åren. Nästan identiskt samma procentsiffra som har besvär i dag och för 35 år sen.

  Andra resultat:

  56 procent av elektrikerna anser det är ett riskabelt arbete.

  20 procent har råkat ut för ett olycksfall under sin tid som elektriker.

  Installationselektrikernas arbetsmiljö – slutrapport:

  Beställd av Sef och Eio

  En refenrensgrupp har följt arbetet: Rickard Lindberg Eio, Lennart Månsson Eio Skåne samt Per-Håkan Waern, Göran Söderlund och Claes Andersson från Sef.

  1 258 elektriker har svarat på en enkät. Detta är 63 procent av de som fått enkäten.

  490 elföretagare, ägare och vd i första hand, har svarat på en enkät. Till stor del rör det sig småföretag.