Foto: Tomas Nyberg

Hans Henriksson, 55, Elias, Blekinge.

– Företagshälsovården behöver bättre stöd i avtalet.

Robert Lund, 32, Nea,

Trollhättan.

– Ergonomifrågor och damm.

Devid Westerlund, 33, regionalt skyddsombud, Uppsala.

– Bättre kommunikation mellan arbetsgivare och arbetstagare. Att arbetsgivare får bättre insikt i arbetsmiljöfrågor.

Kurt Hedén, 64, ISS,

Forsmark.

– Att relationerna förbättras. Det gäller alla. Inte bara arbetsgivare, även vi.