Foto: Tomas Nyberg

Kenneth Nyhlén, 60, Ramvik, Bravida Härnösand.

– Avsaknaden av tidplaner. I 80 procent av byggprojekten finns det ingen tidplan och det skapar stress.

Anders Eriksson, 44, Uddevalla, ombudsman Sef Göteborg.

– Riskbedömningar. Det saknas generellt.

Roger Persson, 40, Tomelilla, mellan arbeten.

– Det är att det skitigt och dammigt på byggen.

Jan Johansson, 47, Umeå, Källströms El och Entreprenad.

– Företagshälsovården. Det är dålig dokumentation och ingen kontinuitet. Det fungerade bättre när vi hade Bygghälsan.