Alla leveranser för alla yrkesgrupperna ingår i logg-systemet på nätet, och det är förståeligt när man väl tar en sväng ut på den enorma byggarbetsplatsen som består av sju olika huskroppar som bildar 320 000 kvm verksamhetsyta.

Det som började med en mindre sprängladdning avlossad av Kronprinsessan Victoria och blev en rejäl grop sommaren 2010 börjar nu ta form och bara Skanska installation har 50-60 installatörer i gång redan nu.

När NKS står färdigt hösten 2017 kommer det att innehålla det absolut senaste inom säkerhet och övervakning, energisparande teknik med dags- och närvarostyrning för både belysning och ventilation och vara i mångt och mycket självförsörjande med egen energiproduktion från en värmepumpsanläggning som försörjs från 150 borrhål. En egen teknikbyggnad uppförs för drift- och övervakning och all energiförsörjning är dubblerad kabelmässigt och backupsystemet högteknologiskt för att klara ett avbrott utan minsta dipp eller ”blink” i systemet för att nämna något.

Där är vi inte än, men redan nu i grundmontaget slås man av all logistik och planering som följs minutiöst för fungerande samordning. Modulerna med den färdiga ”infrastrukturen” av el- rör- vatten och gas längs korridorerna är ett exempel.

– Här funkar det ju bra, det är en fin raksträcka. Men visst blir det en del kollisioner, det räcker ju att någon ligger tio centimeter fel så faller allt, då förskjuts hela kedjan.

Det säger Tony Andersson, ledande montör för en av huskropparna på NKS. Han pekar upp i taket där fabriksfärdiga moduler med fyra kabelstegar, VVS-rör i mängder, ventilation och gasrör monterats. I klara längder/ paket på sex meter kommer modulerna som lyfts på plats, och i varje paket ligger också canalis-skenor som installatörerna monterar under stegarna.

– Bra att det samordnas, sparar ju tid, säger Tony Andersson.

Fagerhult är huvudleverantör för armaturer till NKS och när exempelvis 15 km av den infällbara armaturen Notor LED ska levereras är emballage och kopplingsdetaljer uteslutet.

– Logistiken är så otroligt viktig här och det vore vansinne att köra hit kartonger, det skulle bli ett helt berg och inte hanterbart, säger Christer Bengtsson, Key Account manager Fagerhult.

I stället har man tagit fram en lösning med små fyrhjuliga kärror med en kartong på där armaturerna ligger färdigkopplade med Wielands snabbkopplingssystem, positionsmärkta och klara för montage.

– De levereras så, minimalt med frigolit i, och sedan rullas vagnen till hiss och direkt upp på våningsplanet. Det blir en kartong över som viks ihop och går tillbaka tillsammans med vagnen.

NKS ska vara färdigt hösten 2017 och under den mest arbetsintensiva byggtiden beräknas det vara en arbetsplats för mellan 2 000-2 500 personer.

 • Logistik, miljötänk och fabriksfärdigt i mesta mån. Det är några av ledorden för elektrikerna när Europas just nu största sjukhusbygge NKS, Nya Karolinska Solna, börjar växa fram.

  – Alla leveranser hit måste bokas med både dag, klockslag, vilken typ av lastbil och om det behövs hjälp med avlastning. Det är utrymmesskäl helt enkelt.

  Det säger Stefan Sjöberg, en av flera av Skanska Installations projektledare på NKS, när Elektrikern gör en visit.

  Snabbfakta NKS, Nya Karolinska Solna:

  Cirka 320 000 kvm verksamhetsarea med sjukhusbyggnader, patienthotell, parkeringshus, teknikbyggnad och forskningslaboratorium.

  Ca 800 vårdsplatser samt 100 rum i patienthotell.

  36 fullvärdiga operationssalar, 168 mottagningsrum, 8 strålbehandlingsrum.

  Som högst 11 våningsplan, två helikopterplattor på taket.

  Genom återvinning och energieffektiva installationer beräknas NKS drivas på halverad energianvändning jämfört med dagens sjukhus.

  Högsta klass i miljöbyggnad. Den egenproducerade bergvärmeenergin kompletteras med fjärrvärme från enbart förnyelsebara källor.

  Sveriges största enskilda sjukhusprojekt med en kostnad över 50 miljarder över en 30-årsperiod. Byggkostnad runt 15 miljarder kronor.

  NKS byggs av Skanska Healthcare.