• Ett bra hjälpmedel för en bättre arbetsmiljö ute på arbetsplatserna är på väg att produceras. I höst är det klart.

  För ett tiotal år sedan gjordes en broschyr som skulle vara till hjälp på arbetsplatserna för att få till de bästa verktygen och hjälpmedlen utifrån en bra arbetsmiljö. Den hette ”Verktyg för elektrikern” och i dag kanske det finn en hel del ute på arbetsplatserna som aldrig sett broschyren. Dessutom ses den som gammalmodig och i vissa fall helt felaktig.

  Nu ska broschyren uppdateras utifrån dagens verklighet. Birgitta Nilsson på Prevent jobbar nu med att ta in den aktuella verkligheten. I höst ska den nya utrustningsguiden finnas ute på arbetsplatserna.

  – Den ska nog heta något annat. Kanske ”Medvetna val för en bra arbetsmiljö”, säger Birgitta.

  I broschyren ska en hel del av vardagliga risker och möjligheter samlas. Bland annat ergonomiskt anpassade hjälpmedel, filter, kläder, belysning och en rad andra saker.

  Det är Elektrikerförbundet och Eio som gått till Prevent för att få till en modernisering av hjälpmedelskatalogen.

  Just nu möter Birgitta Nilsson representanter från arbetsmarknaden och också skolor med elutbildning, för att få till en så bra katalog som möjligt.

  – Det blir mycket av rekommendationer vad man ska tänka på när man hyr utrustning. Vi vill skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö, säger Birgitta Nilsson.

  I dag blir det allt vanligare att man hyr utrustning.

  Katalogen ska när den blir klar innehålla allmän utrustning, stegar, kärror, maskiner, verktyg och personlig skyddsutrustning.

  – Vi måste titta över alla verktyg och alla målgrupper.

  För skolorna är det viktig att elever redan under utbildningen får lära sig jobba rätt. Därför är det också oerhört viktigt att skolorna har rätt hjälpmedel och rätt säkerhetstänkande.

  elektrikern@daladem.se

  Per Eklund