Snart är det skarpt läge i Kommunals genom tiderna största avtalsrörelse. 65 avtal och över en halv miljon medlemmars löner ska omförhandlas under 2013.

En del avtalskrav är nya för i år. Andra är gamla, välbekanta krav som återkommer i varje avtalsrörelse; Frågor som Kommunal drivit i åratal, och där vi 2013 hoppas flytta fram medlemmarnas positioner ytterligare några steg.

I år dammar vi även av ett urgammalt krav från arbetarrörelsens barndom.
Ja, hur fräscht låter inte det!
Jag tänker på den där parollen från 1890 om ”Åtta timmars arbete, åtta timmars frihet och åtta timmars vila”.
För över 100 000 medlemmar i Kommunal är denna mänskliga rättighet fortfarande ingen självklarhet. De handlar om de delade turerna; den värsta av arbetstidsformer.
Delade turer innebär att arbetsdagen styckas upp i två eller flera arbetspass med några timmars uppehåll mellan passen. 13 timmars arbetsdag med fyra timmars uppehåll mitt på dagen är inget ovanligt.
Om man har lön eller inte under dessa håltimmar, beror på i vilken bransch man jobbar. Som bussförare har man viss kompensation mellan turerna, men inte som undersköterska.
Hälften av Kommunals medlemmar inom äldreomsorgen och trafiken arbetar delade turer, vilket betyder tjänstgöring enbart vid arbetstoppar. Med andra ord: Jobba i värsta rusningstiden i kollektivtrafiken, eller under de stressiga morgon- och kvällsbestyren på äldreboendet när arbetet är som allra tyngst. Dag efter dag. År efter år.
Medlemmarna hatar de delade turerna. 90 procent säger att det är svårt att använda håltimmarna mitt på dagen på något vettigt sätt. Många blir kvar i personalrummet på jobbet eftersom det tar för lång tid att åka hem. En del bussförare måste ta sitt uppehåll mitt på körsträckan, vilket också krånglar till livet.
De som klagar brukar få till svar att ”då får du jobba fler helger istället”. Och i valet mellan tätare helgtjänstgöring och delade turer väljer de flesta ledig helg.
Enligt en färsk undersökning från Kommunals utredningsenhet upplever fyra av tio medlemmar som jobbar turer, trötthet och stress dagligen. Många har svårt att få ihop sitt familjeliv.
För dessa medlemmar är det gamla kravet på åtta timmars arbetsdag fortfarande en utopi, trots att Riksdagen beslutade att införa detta redan 1917.
Arbetsgivarna gillar delade turer. Det är till och med så att allt fler arbetsgivare inför denna arbetstidsform, särskilt i äldreomsorgen där uppehållen mellan arbetspassen är obetalda. Man bemannar ”just in time”, och håller på så sätt nere ”onödiga personalkostnader”.
Ekonomiskt och effektivt kan tyckas. Men det mänskliga priset blir högt.
När jag började jobba som undersköterska i äldreomsorgen i slutet på 70-talet hände det ofta att man var ute och shoppade kläder tillsammans med brukarna. Vi följde också med dem till frisören. Det fanns tid att lägga pussel och spela spel, eller ta en promenad.
Idag är allt sånt i princip bortrationaliserat. Ansvar för klädinköp, promenader och pratstunder vilar helt och hållet på de anhöriga.
Det skulle gå att planera och organisera arbetet på ett annat sätt, så att medlemmarna slapp dessa delade turer. Det finns ju inget som säger att en gammal människa måste duscha just på morgonen! Men arbetsgivaren väljer den enklaste vägen.
Om detta beror på ointresse eller oförmåga vet jag inte, men i årets avtalsrörelse sätter i alla fall Kommunal ner foten och kräver att arbetsgivarna endast i begränsad omfattning ska få använda sig av delade turer.
Delade turer är en styggelse som måste bort. De hör inte hemma i 2000-talets arbetsliv.
De där gamla kämparna som demonstrerade för åtta timmars arbetsdag för över hundra år sedan, skulle vända sig i graven om de visste.
”För dessa medlemmar är det gamla kravet på åtta timmars arbetsdag fortfarande en utopi.”
Lenita Granlund är andre vice ordförande och avtalssekreterare i Kommunal. Hon är undersköterska till yrket och bördig från Köping.

Lenita Granlund