Under fredagen kom Elektrikerna med ett nytt varsel om strejk. Det gäller anställda på Midroc, YIT och Bravida, det gäller några särskilda objekt och det gäller arbetsplatser där Teknikavtalet gäller. IF Metalls ordförande Anders Ferbe är nu irriterad och menar att Elektrikerna inte förankrat strejkvarslet i LO:s styrelse.

Det nya varslet från Elektrikerna kom som ett svar på Eio:s lockoutvarsel tidigare i veckan.  Varslet omfattar arbetsplatser i 13 kommuner där anställda till Eio-ansluta företag arbetar vid arbetsplatser där Teknikavtalet mellan IF Metall och Teknikföretagen gäller och strejken ska börja gälla den 5 april.

Det är här som Anders Ferbe reagerar. Till tidningen Dagens Arbete säger han att den här typen av varsel först måste  diskuteras och godkännas av LO:s styrelse.

IF Metall sitter enligt uppgifter i slutförhandlingar om ett nytt industriavtal. GS och Livs ska ha förhandlat klart med sin motpart och nu väntas ett slutbud från de opolitiska ordförandena, opo.

Elektrikernas övriga varsel slår mot tre stora elkoncerner, där Eio tidigare i veckan lockoutat elektriker. Det är också riktat mot Rönnskärsverken, Swedish Music Hall of Fame och ABBA, där de som arbetar under Installationsavtalet tas ut i strejk.

Per Eklund

• Elektrikerförbundets varsel är publicerat på www.sef.se