Efter valet 2006 förändrades upphandlingspolicyn i Stockholms stad och i dag finns inget regelverk runt kollektivavtalsliknande villkor.
Från ansvariga i Stockholms stad menar man att det fanns en stor rädsla om lagregler 2007.
– Det var en stor rättslig osäkerhet och man var väldigt försiktig. I dag anses det var helt OK med kollektivavtalsliknande villkor om det rör nationella avtal. Dock inte krav om kollektivavtal, säger Daniel Moius, upphandlingschef i Stockholm.

Han berättar att Stadskontoret nu har uppdrag att utreda möjligheter att skriva in om samhällsansvar i upphandlingspolicyn. I uppdraget ligger dock inte att det ska in kollektivavtalsliknande villkor.
– Det här är frågan om ett politiskt ställningstagande, som jag som tjänsteman inte kan uttala mig om, säger Moius.
Vi har sökt någon politiskt ansvarig inom majoriteten för frågorna men inte lyckats nå någon.

– Det vi lyckades genomföra, förändrades efter valet 2006, säger Karin Wanngård, oppositionsborgarråd, S, i Stockholm.
Hon menar att kraven på vita jobb är viktigt för de anställda på företag som upphandlas och för att kommunen ska vara konkurrensneutral.
– De tveksamheter vi vet upptäcks oftast av fackförbunden själva. Vi har lagt förslag om kvalitetskrav, säger Wanngård.

I ett uttalande från de fem fackliga organisationerna inom 6F uppmärksammar man det politiskt beslutet att ändra förfrågningsunderlaget vid upphandlingar i Stockholms stad.
De kräver också att Stockholms stad slutar använda sig av oseriösa företag.
– Nu måste de ansvariga i Stockholm Stad svara på frågan om varför de tycker att det är legitimt för en arbetsgivare att behandla sina anställda på ett oseriöst sätt, säger de i uttalandet.

Per Eklund

 

Ur Stockholms stads upphandlingspolicy:

 ”Upphandlande enhet skall vid kvalificering av leverantörer genomföra en seriositetsprövning av dessa. Det åligger även den upphandlande enheten att under hela avtalsperioden kontrollera att de leverantörer som staden har avtal med lever upp till avtalade åtaganden avseende exempelvis betalning av skatt och sociala avgifter. Avtal med leverantörer som inte fullgör sina skyldigheter i detta avseende skall om det är rättsligt möjligt hävas.”

Ur socialdemokraternas kvalitetsprogram:

”Grundtanken bakom vita jobb är att förbud att jobba svart och att maskera arbetstagare som uppdragstagare, skyldighet att tillämpa de viktigaste sociala villkoren i branschens kollektivavtal, skyldighet att kontrollera att egna underentreprenörer också uppfyller villkoren, regler som medger kontroll och kraftfulla sanktioner om reglerna inte följs. Därigenom skapas ett ramverk för att undvika bolag som försöker snedvrida konkurrens genom skatteplanering och skattefusk samtidigt som oseriösa aktörer avskräcks från att bedriva exempelvis omsorg.”

 

 

 

LÄS MER:
– Är de oseriösa ska de ut