• Vattenfalls vd Øystein Løseth meddelade på onsdagen att Vattenfall ska spara 4,5 miljarder kronor till 2014 och att 2 500 anställda förlorar sina jobb. Foto: Elisabeth Redlig

 

Statliga Vattenfall ska spara 4,5 miljarder fram till och med 2014 – och gör det genom att minska personalstyrkan med omkring 2 500 anställda. 400 av dessa finns inom den svenska grenen av verksamheten.– De nya förutsättningarna kräver att vi ytterligare förbättrar vår effektivitet och stärker får finansiella ställning, säger Øystein Løseth, vd.

Förutsättningarna han syftar på är att det spås vara en fortsatt låg efterfrågan på el, ett överskott på utsläppsrätter och produktionskapacitet. Det sammantaget leder till låga elpriser.

Finanschefen tillika ställföreträdande koncernchefen Ingrid Bonde, uppger att Vattenfall måste fortsätta se över alla deras tillgångar och affärer för att hantera dem på bästa sätt.Vattenfall ska fokusera på hållbar värme- och elproduktion genom övergång till produktionsslag med låga utsläpp.– En möjlig försäljning av vår danska kraftvärmeverksamhet och av vår andel i Lippendorf kan bidra betydligt till att vi når målet om att sänka våra koldioxidutsläpp till 65 miljoner ton år 2020, säger Ingrid Bonde i pressmeddelandet som skickades ut på onsdagseftermiddagen.