Ett kommunalt företag i Stockholm anlitar enligt Elektrikerförbundet ett oseriöst företag, där de anställda går miste om en rad kollektivavtalsgrundade förmåner.– Det är inte okej att utnyttja folk för att konkurrera ut andra företag med våra skattepengar, säger Tina Nordling, regionchef vid Sef:s Region Mitt.

Det är Stockholms stadshus dotterbolag Micasa som genom upphandling har anlitat ett företag där man varken har kollektivavtal eller kollektivliknande förmåner och där det enligt Elektrikerförbundet inte heller finns full kunskap om elsäkerhet.

Micasas vd Anders Nordstrand menar det inte finns något som bekräftar Elektrikerförbundets påståenden, men säger att de inte vill jobba med företag som inte sköter sig.
– Självklart ska vi jobba med seriösa företag, annars åker de ut, säger Nordstrand.
Elektrikerförbundet går nu ut med problemen efter att försökt få Micasa att ta allvarligt med problemen.

Från Elektrikerförbundet pekar man på att det utpekade företaget brister på flera områden. Företaget har inget kollektivavtal, men de brister även vad gäller de ”kollektivavtalsliknande intentioner” som de kommunal bolagen kräver.
Tina Nordling pekar på en rad områden där det brister.
– De får ingen restid, ingen reskostnadsersättning, ingen arbetstidsförkortning, sämre pensionsinbetalningar och tydligt sämre löneläge, säger Nordling.

Tidningen Elektrikern har talat med anställda som bekräftar brister i förmånerna från företaget. Bland annat konstateras att de inte har någon reseersättning som liknar kollektivavtalet.
Från Elektrikerförbundets sida har under en längre tid påpekat problemen för Micas, dock utan att få någon respons.
Förutom att de anställda inte får rätt förmåner, så menar man från Elektrikerförbundet att det är speciellt allvarligt med elsäkerheten.

Elektrikerna har pekat på felaktigheter i delegeringen av elsäkerheten.
– De verkar inte ha en aning om elsäkerhet och därmed utsätter de sina anställda för elfara, säger Tina Nordling.
Enligt Elektrikerna vågar inte de anställda bli medlemmar i facket, på grund av arbetsledningen.
– Vi kan inte ställa krav på kollektivavtal enligt lagen. Vi kan inte verifiera det Elektrikerförbundet påstår. Vi får lita på ledningen, och normalt så går vi inte ut och frågar de anställda. Vi har kollat hos Fora om pensioner och de har behöriga elektriker, säger vd Anders Nordstrand.

Han menar att de behöver mer uppgifter från Elektrikerförbundet.
– Vi vill inte jobba med företag som inte sköter sig. Är de oseriösa, så åker de ut, säger Nordstrand

Per Eklund

 

 

LÄS MER:
Reglerna ändrades 2007