I dag den 28 februari löper Byggavtalet ut och i dag säger Byggnads upp Byggavtalet. Samtidigt varslar Byggnads om stridsåtgärder mot företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier (BI). Stridsåtgärderna träder i kraft 12 mars och 19 mars. Stridsåtgärderna omfattar cirka 3 000 av Byggnads medlemmar och berör cirka 80 företag på cirka 160 byggarbetsplatser.

– Sveriges Byggindustrier gör allt för att undvika att förhandla om den viktiga frågan om ordning och reda bland underentreprenörer på byggarbetsplatserna. En viktig del av ordning och reda är frågan om en bra arbetsmiljö. Vi har ännu inte fått något resultat i våra förhandlingar med motparten och kräver nu att det införs en arbetsmiljöcertifiering av de företag som vill driva verksamhet i byggbranschen. Till detta kommer också våra krav på likabehandling av inhyrd personal och arbetstidsförkortning säger Torbjörn Hagelin, Byggnads avtalssekreterare.

Byggavtalet är det första avtal som går ut i vår. Från BI:s sida har man tidigare sagt att man inte har möjlighet att går först ut för att ”sätta märket”. Detta ska enligt BI göras av industrin. Från Byggnads säger man att det förekommit förhandlingar under en månad utan att man kommit någon vart.
– För Byggnads medlemmar är frågan om ordning och reda oerhört viktig och helt avgörande om vi ska ha en byggsektor i världsklass. Det borde vara en fullständigt självklar sak att ställa upp på kravet om att huvudentreprenören också ska ha ansvar för att underentreprenörerna följer kollektivavtalen och de villkor som gäller på arbetsplatsen, säger Johan Lindholm. Byggnads ordförande.

Per Eklund