Frågan om svenska kollektivavtal och fackliga stridsåtgärder gentemot utländska företag får nu en ny vändning. FN:s arbetsmarknadsorgan ILO underkänner den uppmärksammade Laval-domen, som säger nej till fackliga stridsåtgärder mot utländska bolag för att få till inhemska kollektivavtal.

– Nu förväntar vi oss att regeringen tar kontakt med oss. ILO säger att man är djupt oroad över rättssäkerheten i Sverige. Man talar om justitiemord, säger Jonas Wallin, ordförande för Elektrikerförbundet.
I ett yttrande från ILO:s expertkommitté, som består av oberoende juridiska experter, sägs att begränsningar av fackliga stridsåtgärder som har till syfte att få till stånd kollektivavtal med utländska företag strider mot ILO:s konvention 87. Begränsningarna av strejkrätten har blivit allt för långtgående. Likaså uttrycker man oro över utformningen av Lex Laval.

ILO uppmanar även den svenska regeringen att, på egen hand, ta initiativ för att kompensera Byggnads och Elektrikerförbundet för de skadestånd mm som vi tvingades att betala till det lettiska företaget. Skadestånden utdömdes trots att Arbetsdomstolen i ett tidigare avgörande ansett stridsåtgärderna tillåtna. Totalt tvingades facken betala drygt tre miljoner kronor till Laval.
– Det är oerhört glädjande att FN organet ILO har gett Byggnads fullständig upprättelse i Lavalkonflikten. Vi agerade hela tiden i enlighet gällande nationell och internationell lagstiftning, men det var som att gällande rätt inte var tillämplig vare sig i Arbetsdomstolen eller i EU-domstolen. Att ett FN-organ nu kräver att regeringen ska kompensera oss för våra kostnader är utmärkt. Men än viktigare är den tydlig a signal ILO sänder till Svenska staten och till EU att såväl EU-rätten som Lex Laval måste ändras. Facken har rätt att kräva svenska kollektivavtal för arbete som utförs i Sverige oavsett nationalitet. Vi förväntar oss att regeringen hör av sig inom kort, säger Johan Lindholm, Byggnads ordförande och Jonas Wallin, Elektrikernas ordförande i ett gemensamt uttalande.

ILO kallar nu LO, Svenskt näringsliv och regeringen till förhör, och till detta är parterna skyldiga att infinna sig, men de har ingen annan sanktionsmöjlighet. De kräver i sin uttalande att svenska regeringen nu ser till att Byggnads och Elektrikerna få tillbaka sitt skadestånd.

 Lavalmålet handlar om ett Lettiskt bolag som som fick uppdraget att bygga en skola i Vaxholm. Byggnads krävde ett svenskt kollektivavtal och fick stöd av det från Elektrikerförbundet. Det lettiska bolaget vägrade skriva avtal med Byggnads och därmed tog Byggnads ett beslut om blockad mot Laval. Laval å sin sida menade att det räckte med ett Lettiskt kollektivavtal och hänvisade till den fria rörligheten i Europa.

Frågan gick till Arbetsdomstolen som i ett första skede sa att det var blockaden var i enlighet med lagen, och facken kunde fortsätta blockaden. I ett senare sked ville inte AD ta ett eget beslut utan gick till EU-domstolen. Där konstaterades det utstationeringsdirektiv som EU beslutat om endast ska tolkas som ett tak för anställnings- och lönevillkor. EU-domstolen sa också att fackliga stridsåtgärder inte fick genomföras för att uppnå utstationeringsdirektivets minimivillkor, inte för att uppnå svenska kollektivavtal. Byggnads och Elektrikerförbundet fick gemensamt betala drygt tre miljoner till Laval.

Per Eklund