Nu finns Elektrikerns webbplats www.tidningenelektrikern.se på den gemensamma fackliga webbplatsen www.fackliganyheter.nu.
Det är 21 fackliga tidningar som har en gemensam webbplats där man kan klicka sig direkt till de olika tidningarna.