Under Svenskt Näringslivs ”Oxsvanspiska” har arbetsgivarna blivit trista marknadstalibaner som likt Maoisterna på sin tid taktfast mässar samma tirader ”Mer makt åt företagen”, ”Chefen vet bäst”, ”Billigare arbetskraft”, ”Hungriga vargar jagar bäst”, ”Arbetstider som passar företaget”, ”Flexibelt för oss på firman”….

 

Denna avtalsrörelse är inget undantag. Svenskt Näringsliv saboterade regeringens plan för arbetsmarknaden med ”Jobbpakten”. LO sade ja. Regeringen sade ja. Arbetsgivarna ville bara ha mer makt och större möjligheter att välja och vraka. Detta i en situation där ungdomsarbetslösheten är allvarlig. I Tyskland är ungdomsarbetslösheten dubbelt så hög som arbetslösheten bland vuxna. I Sverige är den fem gånger så hög.

I arbetsgivarnas värld är botemedlet på det mesta vara att facket godtar att medlemmarna ska låta sina företag lokalt bestämma lönebildning och arbetsvillkor. Löntagarna ska uppskatta flexibla anställningsvillkor typ ”bättre en taskig visstidsanställning” än att ränna på arbetsförmedlingen. Eller konjunkturanpassad arbetstid. Regeringen har redan försämrat arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen. Arbetslöshet är snart i gränslandet till ekonomisk ruin och socialbidrag. Allt går ut på att predika underkastelse – acceptera sämre villkor så kanske du får behålla jobbet.

Vi elektriker är stolta över att kunna ha visat upp ett bra samarbete med vår motpart Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) när det gäller yrkesutbildning, lärlingar och kompetensutveckling. Vi har ECY (Elbranschens centrala Yrkesnämnd) som ser till att elutbildningarna är aktuella så att branschen kan anställa kompetent personal. Vi påverkar beslutsfattare och myndigheter så att de som går på Elprogrammet, eller är lärling, får den bästa utbildningen. Till hjälp finns lokala yrkesnämnder, ELY. Det är ECY som efter lärlingstid/utbildning på 1 600 timmar utfärdar ECY Certifikatet som visar att du är en yrkesman/kvinna.

Tillsammans har vi byggt upp EUU (Elbranschens Utvecklings- och utbildningscenter) som ordnar utbildning för 10 000 kursdeltagare inom branschen. Den senaste satsningen var friskolan ETG (Elbranschens Tekniska Gymnasium) där vi anpassat utbildningen för branschens krav. Eleverna får redan under gymnasietiden sitt yrkesbevis (vilket betyder att lärlingstiden är inkluderad i utbildningen). Det är de ensamma om. ETG erbjuder sin modell till gymnasieskolor landet och många vill bli ETG Partner. Detta var finansministern och arbetsmarknadsministern djup imponerade av när vi träffade dem kring Jobbpakten. De såg detta partssamarbete som ett föredöme.

Men vad gör då Eio? De blir alltmer passiva i samverkan inom ECY. Ställer krav i avtalsförslaget om att ungdomar ska erbjudas mer osäkra anställningar än lärlingsanställningen. De vill ha visstidsanställningar istället för fasta anställningar. De vill kunna erbjuda ”korta” anställningar. De har uttryckt kritiska synpunkter om ECY Certifikatet. Istället tror man på statlig detaljreglering och yrkeslegitimation enligt Elsäkerhetsverkets stolliga förslag om nya behörighetsregler.

Vi har en bra modell som kan utvecklas om branschen tar ansvar. Vill man höja värdet på ECY-legitimationen kan man tillexempel komplettera med ett examensprov, enligt Norsk och dansk modell. Ytterst måste det vara företagens eget ansvar och intresse att avsätta resurser för att få just de goda medarbetare de efterlyser. Kan staten bistå är det ett bra komplement.

Det utbildas runt 5 000 unga från gymnasieskolan varje år som vill bli elektriker. Branschen tar bara hand om en femtedel av dem med lärlingsanställning enligt vårt Kollektivavtal. Det är inte bra. Jag har flera gånger sagt – till regeringen och statens utbildningsansvariga – att vi behöver färre men bättre skolor som erbjuder elprogrammet.

Vi vill att det ska gå bra för unga som vill bli elektriker. Därför förtjänar de ”Världens bästa yrkesutbildning” och parter på arbetsmarknaden som engagerar sig i deras framtid. Men de behöver komma in på en firma, tillämpa sina kunskaper och förkovra sig. Då behövs en fast anställning, kollektivavtal, ordning och reda. Då kan de leva sina liv och planera sin framtid.

Förbundet ställer upp på alla konstruktiva förhandlingar som ger unga elektriker bättre förutsättning i arbetet och livet. I det ingår inte att medverka till otrygga anställningar, inte heller att devalvera yrket för att skapa en ny låglönekår av ”hjälparbetare” till elektriker. Vi ser till individen och hela människan i centrum. Vi har en helhetssyn i vårt avtalsförslag.

Jonas Wallin
Förbundsordförande SEF