Antalet som anmäler arbetsskador till Försäkringskassan minskar radikalt. Trots att man inte kan se någon minskning i skador på arbetsplatserna.

 

Under de senaste fem åren har antalet anmälda arbetsskador till Försäkringskassan minskat med 70 procent.
Mattias af Malmborg arbetar med försäkringsrätt på LO-TCO rättsskydd. Han är bekymrad och kan tydligt se hur radikalt antalet anmälda arbetsskador minskat och att många människor inte heller anmäler inkomstförluster.
– Det märktes en tydlig skillnad 2008 när man ändrade reglerna för sjukersättning, säger Mattias af Malmborg.

Han menar att det finns flera orsaker han kan se för att antalet arbetsskadeärenden minskat så radikalt.

• En orsak är att sjukreglerna förändrades 2008. Det är svårare att få tidsbestämd sjukersättning. Det var ett enormt tapp 2007-2008.
• Föräkringskassan har ändrat rutiner. Det finns inte längre nån automatik att handläggarna slussar vidare fall för utredning om arbetsskada. Tidigare fångades många ärenden upp på Försäkringskassan.
• Minskad facklig närvaro på arbetsplatserna
Mattias af Malmborg uppmanar nu alla de som skadas på arbetsplatserna att anmäla det till Försäkringskassan.

Per Eklund

LÄS MER:
12 miljoner till elektriker
På Försäkringskassans hemsida (extern länk)