Nästan 12 miljoner kronor lyckades LO-TCO rättsskydd få ut i skadestånd och ersättningar till Elektrikerförbundets medlemmar. Det är mer än en fördubbling mot året innan.

LO-TCO rättsskydd driver juridiska processer för medlemmar i alla fackliga organisationer inom LO, TCO och Saco. Totalt rör det sig om mer än tusen ärenden som LO-TCO rättsskydd hanterar varje år. Vid LO-TCO arbetar ett 40-tal personer som driver enskilda ärenden. Men för att de ska driva ärendet, så måste fackförbundet(för elektrikern är det Sef) säga ja och bevilja rättshjälp.

De flesta ärendena rör Försäkringskassan. I dag är det många ärenden som rör sjukförsäkringen. Arbetsskador som tidigare varit vanligast har minskat radikalt (se egen artikel). Men LO-TCO rättsskydd är inkopplade på en rad andra ärenden också. Dels försäkringsärenden mot trafikbolag och A-kassan. Dels arbetsrätt. Bland annat de ärenden som går till Arbetsdomstolen, som Elektrikernas uppmärksammade ärende om kontrollavgifter.

I fjol avslutades 990 ärenden inom LO. Av dess rörde 67 ärenden medlemmar hos Elektrikerna. I dessa fall lyckades man utverka ersättning med 11 732 000 kronor, närmare tolv miljoner alltså.

Räknat per ärende som avslutats för Elektrikerförbundet blir det alltså runt 175 000 kronor.

Per Eklund

 

Ett ärendes gång

• Beslut hos Försäkringskassan.
• Möjlighet till omprövning hos Försäkringskassan.
• Fackförbund tar beslut om rättshjälp.
• LO-TCO rättshjälp kopplas in.
• Ärendet går till Förvaltninsgdomstolen.
• Möjlighet att säka prövningsrätt hos Kammarrätten. Endast runt tio procent får prövningsrätt och behandlas i Kammarrätten.
• Möjlighet att söka prövningsrätt hos Högsta Domstolen. Endast enstaka fall beviljas prövningsrätt.

 

LÄS MER:
Färre begär ersättning för arbetsskadorna
På Försäkringskassans hemsida (extern länk)