Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm, så kallade whistleblowers.

Enligt beslutet ska en särskild utredare ska se över skyddet för arbetstagare som slår larm om olika former av missförhållanden och föreslå åtgärder till att stärka skyddet och skapa ett tydligare regelverk.
– Det finns i dag en osäkerhet om hur skyddet ser ut för arbetstagare som slår larm om missförhållanden. Utredningen har ett viktigt uppdrag att klargöra rättsläget och stärka skyddet för arbetstagare, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

Regeringsförslaget får nu också stod från fackligt håll.
– Det är bra att regeringen nu vidgar översynen över hur skyddet kan stärkas för anställda som slår larm om allvarliga missförhållanden säger TCO:s ordförande Eva Nordmark.

Från TCO:s sida vill man nu ha en bred diskussion om förslaget.
– Vi förutsätter att utredaren nu tillsätter en referensgrupp bestående av företrädare för arbetsmarknadens parter och att detta arbete sammantaget med det som sker på justitiedepartementet om medelarskydd leder till ett stärkt och brett skydd, säger TCO:s chefsjurist Samuel Engblom.