Nu har parterna satt sig för de första förhandlingarna om installationsavtalet. I tisdags möttes parterna för den första sittningen efter att kravlistorna bytts två veckor tidigare.

Samtidigt har parterna också träffat medlarna en första gång efter att Elektrikerförbundet lagt ett varsel om strejk för att bibehålla nuvarande inkasseringsavtal.
– Vi och Eio har kommit överens om att fortsätta förhandlingarna in istallationsavtalet samtidigt som medlingen om inkasseringsavtalet fortsätter, säger Elektrikernas förhandlingschef Ronny Wenngren efter det första förhandlingstillfället i tisdags.

Det har nu gått ett par veckor sen parterna mötes för att byta krav. I kravlistorna kan man konstatera parternas olika syn på vilka frågor som är viktiga att lösa.
Arbetsgivarna i Eio vill ha förändringar i turordningen, förändringar i ackordssystemet och förändringar för lärlingar och i utbildningen. Facket, Elektrikerna, vill ha bättre anställningsskydd, förbättrad företagshälsovård och bättre möjlighet för fackligt arbete.
Men framför allt vill Elektrikerna ta strid för att bibehålla avtalet om inkassering av medlemsavgifter och kontrollavgifter. Elektrikerförbundet inledde med ett kraftigt varsel om strejk med början den 1 april.
– Vi vill bara komma tillbaka till normalt inkasseringsavtal. Nu ser vi att IF Metall står inför samma problem. Det ser ut att vara samordnat, säger Elektrikernas förhandlingschef Ronny Wenngren.

I tisdags den 12 februari möttes parterna för en första omgång. Enligt Ronny Wenngren har man där mest diskuterar förhandlingsordningen och kommit överens om att mötas tisdag-onsdag igen. På tisdag har Sef:s förhandlingsdelegation också kallats in.
– Vi vill diskutera vissa specifika frågor, säger Wengren.
Även på kraftavtalssidan där Efa är motpart är förhandlingarna i gång. Parterna har mötts för de första diskussionerna.
– Det skulle vara konstigt om man inte kunde komma överens runt det här. Det är inga orimliga krav. Det är dåliga förhandlare om man inte kan lösa det här. Det är småsaker, säger Bertil Ryss, montör på Dala Energi som arbetar under kraftavtalet.

Per Eklund

Mer om förhandlingsläget kan du läsa i Elektrikern nr 2-2013, som ligger i brevlådan om några dagar.

Här nedan kan du se och höra Ronny Wenngren berätta om förhandlingsläget.