Metallstölder fortsätter att bli allt vanligare och ställer till stora och dyra problem. Kopparledningar är vid sidan av organiserad stöld av stora volymer direkt från företag de två huvudområden som drabbas mest, menar Rikspolisstyrelsen i en ny rapport.

 

För kopparledningar gäller det främst kabel vid järnvägar eller annan infrastruktur; I våras stals så mycket kopparkabel från spåret mellan Alvesta och Nässjö i Småland, att 70 tåg fick ställas in. Stora problem har man också haft i Stockholm i samband med renovering av tunnelbanelinjer men även ”vanliga” byggen utsätts allt oftare för metallstölder.

Även telefon- och datatrafiken i norra Sverige har varit hårt utsatt av stölder och förstörelse. Ökad bevakning och bättre förvaring, manar Rikspolisstyrelsen.
Rikspolisstyrelsen vill nu se en egen sakkunnigmyndighet för att komma tillrätta med problemen.