Många kommuner, regioner och landsting följer Malmö kommuns projekt ”Vita jobb”.
Helsingborg, Lund, Borås och Härnösand är några som är intresserade. Malmö arbetarekommun har också med en motion om ”Vita jobb” till kommande socialdemokratiska partikongress.

Vita jobb är ett arbete som handlar om något så självklart att skattebetalarnas pengar, vid köp av varor och tjänster, ska gå till seriösa företag som tillämpar schysta villkor för sina anställda. Utöver sin egen kompetens tar kommunen facket till hjälp – experter inom sina branscher.
Kommunalrådet Andreas Schönström (S) med ansvar för arbetsmarknad- och vuxenutbildning är pådrivande eldsjäl i den politiska ledningen. Nu ska man köra ett antal skarpa pilotfall, fyra byggupphandlingar värda 90 miljoner och en städupphandling, innan det är dags att 2014 sjösätta metoden för hela upphandlingsverksamheten.

– Det sker mycket pappersarbete och ställs krav före en upphandling. Men det är ganska fantastiskt hur lite uppföljning som sker av var dessa pengar hamnar. ”Billigast och bäst” är ett alldeles för trubbigt instrument, säger Andreas Schönström.
Den offentliga sektorn i Sverige köper årligen varor och tjänster från externa leverantörer och entreprenörer för över 500 miljarder.
– Självfallet måste vi också ställa krav på att skattebetalarnas pengar hamnar hos seriösa företag som tillämpar kollektivavtalsenliga villkor, betalar skatt och avgifter, inte tar vinster till skatteparadis och beter sig anständigt, säger Schönströ.

Han menar att de i Malmö kommun har tillfört en social bit där de vill att upphandlingen också ska bidra till att jobb eller praktik för långtidsarbetslösa och ungdomar.
– Många fastnar i EU-juridiken när det gäller upphandlingen. Som jag ser finns det två EU-domar som ger kommuner och offentliga verksamheter rätt att ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor. Holland har sedan länge använt upphandlingen för att ställa sociala krav.
Han tar ett exempel om ett skolbygge för 100 miljoner där det inte bara måste handla om en byggnad med olika funktioner. Investeringen ska kunna ge arbete eller praktik för de som behöver ut på arbetsmarknaden.
– Självklart ska vi se till att det är seriösa företag som är inblandade i byggets alla led, säger Schönström.

Med det här tänkandet så måste näringslivet stå upp för de seriösa företagen.
– Jag noterar i mina kontakter med Svenskt Näringsliv och Byggnadsindustrin att de mer verkar hänga upp sig på att vi vill använda facket som konsulter för att kolla att entreprenörerna är seriösa. Varför det? Kommunen har inga sådana experter. Jag har erbjudit arbetsgivarna att de gärna får vara kontrollanter om de som facket kan ställa upp gratis med detta. Ingen har nappat på erbjudandet, säger Schönström.
ISS Facility Services är Nordens största tjänsteföretag med 12 000 medarbetare i Sverige och 44 000 medarbetare i Norden. De har struntat att lägga städanbud i Malmö för att de blir utkonkurrerade av oseriösa.

– De välkomnar ”Vita jobb”. Näringslivet måste ändra attityd och ställa upp för de seriösa företagen, säger Schönström.
Det har funnits varianter av ”Vita jobb”-projekt inom offentliga sektorn. En gemensam nämnare har varit att tjänstemännen varit oroliga eller rent av skeptiska. Inte minst när facket ska användas som kommunala konsulter.
– Det fanns en rädsla för en ökad arbetsbelastning och en okunskap av vad det egentligen var som facket skulle hjälpa kommunen med. När vi lugn gått igenom det har nog den rädslan lagt sig.
Han menar att kommunerna måste vara mer självkritiska och inse att de inte har kompetens av göra kvalitetskontroll på vad de upphandlar.

– Facket kan sina branscher och dess villkor. Då måste vi se dem som en resurs tillsammans med kommunens kompetens. Ytterst handlar det om att använda varje skattekrona på bästa sätt, säger Schönström.
700 ungdomar i Skåne får inte ut sina lärlingsbevis för att det saknas lärlingsplatser ute i företagen. De kan inte fullfölja sin utbildning och bli anställningsbara.
– Om vi årligen använder 5 000 miljoner av malmöbornas skattepengar för att upphandla varor och tjänster är det naturligt att vi försöker lösa en del jobbproblem. Det är ingen stor sak vid en större upphandling att entreprenören bereder plats för några långtidsarbetslösa eller ungdomar som behöver en lärlingsanställning. Vi ställer upp med kommunens kompetens för att matcha fram lämpliga personer till jobben. Jag tror att skattebetalare och löntagare i Malmö kommun tycker det är ganska rimliga krav, säger Andreas Schönström.

Nicklas Tempel, regionchef hos Elektrikerna Region syd, säger att det borde vara självklart att det är schyssta villkor som gäller.
– Egentligen är det för jävligt att man inte tillämpar ”Vita jobb” vid upphandlingar i alla kommuner. Det är skattebetalarnas pengar det handlas för, säger Nicklas Tempel.
I Malmö är det Elektrikerna, Byggnads, Målarna, SEKO, Fastighets och Kommunal som deltar i Vita jobb. Kommunen kommer att ordna utbildning för de fackliga konsulterna.
– Vi i Elektrikerna har valt att använda oss ombudsmän, våra förtroendevalda är ju anställda hos en elfirma, för att undvika jävsituationer när vi ska kolla elentreprenader.

Text & Foto:
Leif Göbel