Elektrikerförbundets varsel för att få till ett fortsatt inkasseringsavtal har fått arbetsgivarorganisationen Eio att beskylla Elektrikerna för att kringgå höstens AD-dom om kontrollavgifter.

Företrädare för Eio säger att det bara är fackens egenintresse att få in pengar och att Elektrikerna försöker tvinga fram ett olagligt avtal.
Helt fel menar Elektrikernas ordförande Jonas Wallin, som menar att enda syftet är att försvaga facket.
– Det är lika falskt som vanligt. Det enda vi begär är att arbetsgivarna ska betala in medlemsavgifter och kontrollavgifter för företagens anställda som är medlemmar i Elektrikerförbundet. Vi försöker implementera AD-domen i avtalet.
Men nu går ni ut med ett varsel direkt innan ni satt er att förhandla.
– Vi gör det för att få bort den här frågan, så vi kan börja förhandla om löneavtalet. När man varslar tillsätts direkt medlare. Vi vill få in en medlare så fort som möjligt att gå vidare.

Men skapar ni inte en extra konflikt med varslet?
– Det var Eio som sa upp avtalet för ett år sedan inför förra årets förhandlingar och det var en stridsåtgärd. Det är så de strejkar.

Vad anser du vara skälet till att Eio vill säga upp inkasseringsavtalet?
– De sätter ideologin före produktionen. De vill göra det svåra att var medlem i facket. Det är deras enda syfte att försvaga facket. Union busting kallas det. Det är en beställning från Svensk Näringsliv. Industri- och kemigruppen gör samma sak och har sagt upp inkasseringsavtalet med IF Metall.

Per Eklund

 

Fotnot:
Inkasseringsavtalet mellan Elektrikerförbundet och Eio kom till stånd i slutet av 1960-talet. Arbetsgivarna ville övergå från kontantlön till banklön. Elektrikerna sa ja till detta om företaget samtidigt drog av fackavgiften och förde över den.
Det har sedan rullat på som ett avtal vid sidan om kollektivavtalet om löner och arbetsvillkor. Vid fjolårets löneförhandlingar sa Eio upp inkasseringsavtalet, som skulle gått ut i somras. Vid fjolårets avtalsuppgörelse kom parterna överens om att inkasseringsavtalet skulle ha samma slutdatum om installationsavtalet. Elektrikerna sa i sin tur upp installationsavtalet i december och därmed finns inte längre någon fredsplikt runt avtalet.
Medlingsinstitutet har nu utsett Olle Hammarström, Bengt Huldt och Leif Ohlson att medla i tvisten mellan Eio och Sef i tvisten om parternas inkasseringsavtal.