Elektrikerna tar strid för hälsan på jobbet på kraftverkssidan.Bland annat reagerar man mot ett ökat antal olyckor i branschen.

När Elektrikerförbundet under tisdagen lämnade över kraven i årets avtalsrörelse till motparten Energiföretagens arbetsgivareförening, Efa, så fanns familjelivet och olycksfallsrisken i förgrunden.
Facket konstaterar att elolyckor och olyckor ökat inom branschen. Därför vill Elektrikerna nu hitta en arbetsmiljöskrivning i avtalet som liknar skrivningarna i installationsavtalet.
Förutom LO-samordningens lönekrav, så finns det krav om arbetstiden, beredskapsersättning, stationeringsort, ensamarbete, övertid på storhelger, hemresor och en lönetrappa med i kravlistan. Det nuvarande avtalet går ut sista mars.

Per Eklund