Elektrikerförbundet inleder avtalsrörelsen med ett kraftigt varsel om strejk med början den 1 april.

Strejkvarslet bygger på kravet på ett fortsatt inkasseringsavtal, det vill säga att företagen även i fortsättningen ska sköta inbetalningen av medlemsavgifter och kontrollavgifter för ackord. Ett avtal som arbetsgivarorganisationen Eio sagt upp.
I varslet finns en rad arbetsplatser uppradade. Den första april inleds strejken enligt varslet, vid Facebookbygget i Luleå, Visby hotell i Visby och vid Grand hotell i Stockholm. Allt arbete inom avtalsområdet som utförs inom pappersindustrin ingår också i varslet.

En vecka senare den 8 april varslas om total arbetsnedläggelse vid alla bolag inom NEA-koncernen.
Varslet fortsätter sedan med strejk inom YIT-, Elajo-, Goddtech- och Vinci Energies Nordic-koncernerna i tre län.
• I Skåne län den 15 april
• Västmanlands län den 22 april
• Norrbottens län den 29 april.

– Vi vill ha enhetliga villkor för hela branschen. Men Eio försöker rubba maktbalansen, därför vill vi kraftfullt markera att Eio gått för långt. Inkasseringsavtalet är en grundbult för oss, säger Elektrikernas förhandlingschef Ronny Wenngren.

När parterna Elektrikerförbundet, Sef, och Elektrikska installatörsorganisationen, Eio, i dag bytte avtalskrav i övrig kan man se att parterna drar åt olika håll i flera avgörande frågor. Det handlar bland annat om ackordsbetalning, turordning, arbetstid och längden på avtalet.

Avtalskrav från Elektrikerförbundet, Sef:
• Attraktivt för både unga och äldre.
• Större möjligheter till fackligt arbete på mindre företag.
• Bättre anställningsskydd.
• Förbättrad företagshälsovård.
• Kort provavtal.
• 2,8 Procent lönehöjning. Minst 700 i månaden.
• Generell höjning av månadslöner
• Höjning av lägstalönerna.
• Fortsatt arbete med modernisering av avtal.

I arbetsgivarorganisationen Eio:s yrkanden inför förhandlingarna märks att de vill förändra turordningen vid uppsägningen, förändra ackorden till att bli individuella och införa möjligheten att anställa lärlingar för begränsad tid.
− Elteknikföretagen har inte råd att höja lönerna mer än den exportberoende svenska industrin. Årets förhandlingar bör istället ses som en chans att rusta elteknikbranschen så att den står stark när konjunkturen förr eller senare vänder uppåt igen. Det ligger i allas intresse, säger Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef på Eio.

Avtalsyrkandena från Elektriska installatörsorganisationen, Eio:
• Moderniserat avtal
• Turordningskretsar ska följa avdelningsindelning på företagen.
• Möjlighet att anställa lärlingar begränsad tid.
• Ta bort kravet på utbildning för anställning.
• Ackordsförtjänsten ska kunna fördela olika inom ackordslaget.
• Nya regler för ersättning för dagliga resor.
• Nya arbetstidsregler.
• Inkasseringen av fackavgifter och kontrollavgifter ska upphöra.
• Treårigt avtal.
• Anpassning till ”märket” i andra avtal.

Per Eklund
elektrikern@daladem.se