Text + webb-tv

Byggnads avvecklar sin inkomstförsäkring på grund av för höga kostnader. Orsaken är den stigande arbetslösheten.
För Elektrikerna fortsätter dock försäkringen att gälla som tidigare.
– Det är lugnt, säger Ulf Carlsson, ansvarig för Elektrikernas ekonomi.

Det var under söndagen som TV4 kunde informera om att inkomstförsäkringarna blivit väldigt dyra för några av de fack som har infört dem.
För Byggnads har det blivit så dyrt att de tvingats lägga ner hela inkomstförsäkringen. Ansvarig i Byggnads kunde berätta om en ökning av kostnaderna från 60 till 200 miljoner. Andra fackföreningar har tvingats höja medlemsavgifter. Men det blir inga förändringar för Elektrikerna.
– Under 2009 var vår inkomstförsäkring dyr. Men vi har så pass låg arbetslöshet i dag att det är lugnt, säger Ulf Carlsson.
Inkomstförsäkringen ingår i medlemsavgiften och täcker inkomstförlust vid arbetslöshet upp till 80 procent av den tidigare lönen i 100 dagar.
För Elektrikerna kostar försäkringen 22 kronor per medlem, vilket innebär runt en halv miljon kronor per år.

Per Eklund

 

Se TV4 News-inslaget:
Inkomstf%C3%B6rs%C3%A4kringar%20kn%C3%A4cker%20facken