Problemet med upptorkade och ”smulande” ledare i armaturer växer och nu kommer hårdare krav på installatören.
– Det är nya förtydliganden på väg och de ska vara med i nästa utgåva av elinstallationsreglerna.
Det säger Svante Skeppstedt på SEK, Svensk Elstandard, som tog upp problemet på årets elmässa.

Det handlar om fenomenet med ledare från in- och utgående kablar i armaturer vars isolering vittrar sönder. Skälet är både värme och UV-strålning som sliter hårt på alla plastmaterial. Men då den gamla PVC:n från EK-kablar blev stenhård men ändå höll ihop så har på senare år ett nytt fenomen uppstått; Ledare där höljet spricker, smulas sönder och trillar av.

– Vid revisionsbesiktningar hittas en hel del riktigt fula exempel. Bara efter 4-5 års kontinuerlig drift kan det se förskräckligt ut med parter som ligger oisolerade och ”skramlar” direkt mot lysrören, säger Skeppstedt.

Men vad är det då som förändrats och gjort problemet värre?
– En förklaring kan vara de halogenfria alternativen som vi inte vet så mycket om än så länge, svarar han diplomatiskt.
Andra forum är mer på det klara att det är just i halogenfria kablar som fenomenet uppstår. Men problemet är mer komplext än så:

Standard för installationskablar som exempelvis EKLK eller EQLQ är att de är konstruerade att klara en drifttemperatur på 70 grader Celsius i en ”normal miljö”. I en armatur blir temperaturen ofta varmare än så och ljuskällans UV-strålning påverkar ledaren starkt. Har du dessutom en reflektor som koncentrerar ljuset ökat slitaget. Armaturtillverkarna vet förstås det här och använder tåligare ledare i själva armaturen, kabel som är för dyr att använda som installationskabel. Med plåtavskiljning eller liknande för kabel och inkopplingsplint är problemet löst, men så är det långt ifrån alltid. Medskickade silikonslangar är en annan lösning som ger ett visst skydd, men då blir det en samvetsfråga för installatören att krångla dem på plats.

Skeppstedt ser flera aktörer som måste vara med att lösa problemet; Dels bör projekteraren köpa in bra armaturer, armaturtillverkarna ta sitt ansvar och installatören följa anvisningarna noggrannare. Därför kommer nu ett förtydligande i elinstallationsreglerna där det i dag står att du ska anpassa material efter miljö.
– Det gäller ju hela kabeln och miljön förändras ju när den kommer in i armaturen. Det ska stå tydligare att man ska ta hänsyn till värme och UV-strålningen, så tydligt att du ska kunna se att ”här är inte det gjort, gör om”, säger Svante Skeppstedt.
Han menar att det är svårt att ändra gamla rutiner och att informationen kring ämnet måste ut ordentligt till alla inblandade parter.
– Då försvinner det här problemet.
Allt oftare upptäcks smulande kablar som faller isär i armaturer. Ett problem där flera aktörer har ansvar, menar Svante Skeppstedt, på Svensk Standard.

Foto: Jan-Erik Johansson

Jan-Erik Johansson