Ett nytt år är här och nya nummer av tidningen Elektrikern. Nummer 1
är nu på väg till Elektrikerförbundets medlemmar. Vi kan locka med en
del av innehållet.
• Företagen som bryter mot asbestreglerna.
• Hur påverkar AD-domen om skyddsombud Elektrikerförbundet?
• Om Vita jobb i Malmö.
• Skansnisse lade grunden till Elektrikerförbundet.