LOs styrelse har nu presenterat sitt åtgärdsprogram för att begränsa vinsterna i välfärden. Modellen bygger på ett batteri av åtgärder. Tillsammans syftar de till att garantera en offentligt finansierad välfärd av hög och jämn kvalitet utifrån en non profit-princip.

– Bakom förslaget står en enig LO-styrelse och samtliga 14 LO-förbund. Tillsammans representerar vi en och en halv miljon medlemmar, säger Tobias Baudin, LOs 1:e vice ordförande, som lett arbetet i LOs välfärdsutredning.
LO föreslår bland annat en helt ny typ av bolag: Samhällsbolag. Dessa ska tillsammans med andra non profit-verksamheter vara huvudregeln för privata aktörer inom den offentligt finansierade välfärden.

I samhällsbolagen ska allmännyttan betonas och vinstuttagen begränsas till värdeöverföringar motsvarande statslåneräntan plus en procent på det totala kapitalet. Undantag från huvudregeln ska bara kunna göras genom särskilda driftavtal, som tecknas av kommunen och landstinget.
– Åtta av tio svenskar vill att skattepengar som är avsedda för välfärd också ska gå till välfärd, och att eventuella övervinster ska återinvesteras i verksamheten. Med vårt förslag vill vi säkra att privata aktörer inte gör en ekonomisk vinst på bekostnad av människors välfärdskvalitet, säger Tobias Baudin.

Tydliga krav på bemanning och på personalens utbildning, öppna böcker – som innebär att varje skola, vårdcentral och äldreboende åläggs redovisa sin ekonomi – och en certifiering som garanterar utförarnas kompetens, seriositet och långsiktighet är andra exempel på åtgärder. Välfärden måste också tillföras ökade resurser.
LO föreslår också att lagen om valfrihetssystem – LOV – avskaffas och att kommuner och landsting får rätt att avgöra omfattningen på etablering av fristående aktörer inom vård, skola och omsorg.
– Med detta förslag är det tydligt att arbetarrörelsen har en samlad syn på problem och utmaningar inom välfärden. Vi kan och vill bringa ordning och reda i välfärden så att målet, en välfärd av hög kvalitet åt alla kan nås, säger Tobias Baudin.

6F – fackförbund i samverkan tycker att förslaget är bra men betonar att detta förutsätter ett aktivt politiskt arbete på alla nivåer för att få avsedd effekt.
– Vi tycker att förslaget innehåller många bra saker. Den nya huvudprincipen med ”samhällsbolag” samt krav på högre bemanning är krav som kan få effekt och bidra till att riskkapitalister lämnar välfärdens område, säger de fem förbundsordförandena i ett gemensamt uttalande.