Elolyckor med dödlig utgång var rekordlågt 2012 och är det lägsta på 110 år. Antalet som förolyckades stannade på en person visar Elsäkerhetsverkets preliminära uppgifter.2012 blev ett positivt år när det gäller elolycksfall med dödlig utgång. Det visar de preliminära uppgifter som tagits fram inför Elsäkerhetsverkets årliga elolycksfallsrapport som kommer att presenteras under våren.
– Vi har följt elolycksfallsstatistiken sedan 1940-talet och den långsiktiga trenden har varit ständigt färre omkomna, säger Klas-Göran Sundvall, teknisk expert vid Elsäkerhetsverket.

De senaste tio åren har siffrorna för elolyckor med dödlig utgång pendlat mellan 2 och 8 personer. Sedan 50-talet har kunskap, arbetsmetoder och elektrisk materiel förbättrats. Ett systematiskt arbetssätt har gett resultat. Det värsta året inträffade på 1940-talet med 56 döda.
– Helst av allt skulle vi önska att vi kunde presentera ett nollresultat, säger Klas-Göran Sundvall. Det finns ingen anledning att slå sig till ro, framför allt krävs kunskap för att arbeta med el.

Illustrationen: Elolycksfall med dödlig utgång år 1940 till 2012.
Källa: Elsäkerhetsverket