Vilka är de stora viktiga frågorna?
Klyftorna har ökat i det sedan 2006 borgerligt styrda Sverige.
Ungdomsarbetslösheten har ökat kraftigt.
Arbetslösheten för de med invandrarbakgrund är än större.
Bemanningsföretagen och otrygga anställningar ökar.

De som har arbete pressas hårdare och utsätts ständigt tryck om försämrade villkor, senaste exemplen är SAS och SSAB:s krisavtal i Luleå och Borlänge.
Främlingsfientligheten ökar och en del sprider ryktet att det är invandrarna som tar jobben för svensken, detta är helt fel.
Att fokusera på främlingsfientlighet och invandrarhat är att blunda för de verkliga problemen.

Hur länge ska vi tillåta att 400 000 eller 8 procent av arbetskraften, saknar ett arbete att gå till. Riktiga problem är när var fjärde ungdom inte behövs i produktionen. Det är katastrof att låta dessa tjejer och killar inte känna sig behövda. Och allt detta trots att det finns hur många arbeten som helst som behöver utföras. Hur minskar vi då klyftorna i Sverige så att fler känner sig delaktiga och inte utanför?
Vi måste diskutera arbetsgivarmoral då företag och myndigheter inte reagerar skarpare på ekonomisk brottslighet och missbruk av invandrare och utländsk arbetskraft på arbetsplatserna. Vi måste fråga företagen hur de moraliskt ser på konkurrens mellan seriösa företag jämfört med företag som fifflar med löner, skatter och arbetsvillkor.

Vem tjänar på en arbetsmarknad med låga löner och oschysta arbetsvillkor? Vem tjänar på att det på byggena finns papperslösa flyktingar som utnyttjas för slaversättning? Vem tjänar på att oseriösa företag inte betalar skatter och avgifter? Självklart är det de företagare som skiter i moral, ansvar och kollektivavtal.
Det är den förda politiken som ökar klyftorna, tillåter hög arbetslöshet och inte använder skatterna rätt som skapar problem. Och det är arbetsgivare som blundar för moral och sund konkurrens som underminerar samhällsmoralen. Och det är de redan rika och välbärgades omättliga girighet som skapar omoral i samhället.

Vi måste nu föra en politik som får företag att växa och anställa fler. Satsa så det blir fler ”händer och fötter” inom äldreomsorg, skola och sjukvård, för det behövs verkligen. Öka bostadsbyggandet och se till att rusta upp det hårt eftersatta miljonprogrammet. Storsatsa på infrastrukturen och se till att få en fungerande järnväg igen. Vi har också ett vägnät, vatten och avloppsnät, samt elnät som har stort eftersatt underhåll.
Här finns stora möjligheter att skapa massor av nya arbetstillfällen om vi vågar satsa ordentligt på rätt saker och inte göra som den nuvarande regeringen. Borgarna har lagt hundratals miljarder till skattesänkningar, sänkning av arbetsgivaravgifter mm. Detta har till största del bara gynnat de redan välbeställda.
Sverige behöver en ny politisk inriktning där vi storsatsar på jobben och ser till att alla får en vettig sysselsättning och där alla känner sig behövda i samhället.

Vi måste få stopp på den i landet omvänt förda ”Robin Hood” politiken.
Det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke, utan nu vill det till att gasa.

Ulf Carlsson
2:a vice ordförande Elektrikerförbundet