I det dolda pågår en strid om hur mycket pensionerade funktionärer som ska få ut i pension.
– Jag ycker domen är helt uppåt väggarna. Det stämmer inte med om hur man skriver någonstans, säger tidigare ombudsmannen Kjell Johansson efter en skiljedom om regelverket.
– Lägg ner, säger en irriterad Ronny Wenngren om pensionskraven.

Det var för tio år sedan som Arbetarrörelsens förhandlingsorganisation, AFO, och arbetarrörelsens funktionärers förhandlingsorganisation, AFF, förhandlade fram regler för pensionerna för funktionärer i flera av de stora fackliga organisationerna.

Tre år senare på en konferens, började en del av de berörda funktionärer som tidigare haft anställning inom Sef, att fundera över hur det blev.
– Det var överlag svårt att förstå pensionsreglerna, säger Kjell Johansson.
21 före detta funktionärer i Elektrikerförbunder är berörda. kände sig blast av överenskommelsen och tog initiativ till förhandlingar.

Men de fick inte förhandla med Sef utan hamnade på LO-nivån. Det var där förhandlingarna skötts från början.
– Resultatet blev inte som parterna avsåg vid förhandlingarna 2002. Blir det fel försöker man rätta tii det, säger Kjell Johansson om skälet till att man aktualiserade ärendet.
Striden handlar enligt Kjell Johansson om ett löfte att få 78 procent av den tidigare lönen i pension. Vid kontrollen vid 65 år för de som fått tidig pension har det inte blivit exakt 78 procent.

Men funktionärerna var missnöjda över resultatet i flörhandlingarna med LO och drev frågan vidare till skiljedom. Skiljenämnden beslutade dock emot funktionärernas vilja.
Sen dess har en del av funktionärerna gått ut i media för att uppmärksamma frågan.
– Det rör egentligen 600 personer. Vi känner att LO lägger locket på, säger Kjell Johansson.
Från Elektrikerförbundets ledning är man kritisk till de tidigare funktionärernas agerande.

Förhandlingschefen Ronny Wenngren menar att ombudsmännen borde ha förstått vad de ingått för avtal 2002. Han blir förvånad över deras agerande.
– Nu vill de ha två miljoner av medlemmarnas pengar för sina pensioner. Lägg ner. Jag blir så djävla besviken. De vill sätta press på Elektrikerförbundet genom att gå ut med det här trorts att skiljenämneden tagit sitt beslut, säger en mycket upprörd Wenngren.

Per Eklund