Arbetsdomstolen har dömt till arbetsgivarens fördel i ett fall om hur ett skyddsombud utsetts på ett byggföretaget i Stockholmsområdet.
Domen kan nu bli avgörande för hur skyddsombud utses på rörliga arbetsplatser som byggarbetsplatser.

Bakgrunden till domen är att Byggnads ansett att ett skyddsombud på Värmdö Byggentreprenader trakasserats av arbetsgivaren och hindrats att fullgöra sitt uppdrag som skyddsombud.
Skyddsombudet ska ha förflyttats till ett förrådsarbete och bland annat förlorat möjlighet att delta i ackordslaget, efter att han påpekat problem med damm.

Byggnads stämde företaget och krävde skadestånd både till skyddsombudet och facket.
Enligt Byggnads ska skyddsombudet ha rätt att agera utifrån sitt uppdrag på alla arbetsplatser företaget fanns på. Arbetsgivaren hävdade i AD att det ska väljas ett ansvarigt skyddsombud för varje bygge. På den aktuella arbetsplatsen fanns redan ett valt skyddsombud, och därmed skulle det aktuella skyddsombudet inte ha rätt att agera som skyddsombud, och därmed faller frågan om att arbetsgivaren trakasserat mannen på grund av uppdraget.
Arbetsdomstolen har nu dömt till arbetsgivarens fördel och samtidigt dömt Byggnads att ersätta arbetsgivarpartens rättegångskostnader på en dryg miljon kronor.

Domen var inte enig. Två ledamöter hade en annan syn och ville i huvudsak döma enligt Byggnads syn.
Även för Elektrikerna blir den här AD-domen viktig. Precis som för Byggnads, så rör det sig ofta om nya arbetsplatser och arbetsområden vi byggen. Per-Håkan Waern, ansvarig för arbetsmiljöfrågor på Elektrikerförbundet, är mycket fundersam till domen och frågar sig vems ärenden AD går i den här domen. Formella krav går på tvärs med syftet med förtroendemannalagen.
– Det här blir helt fel signaler när vi på byggena talar om en nollvision mot olyckor. Man skjuter budbäraren istället för att ta tag i problemen. Det här kommer bara att utnyttjas av de oseriösa företagen, säger Per-Håkan Waern.
Han konstaterar också att man nu måste analysera domen och kanske titta över rutiner även på Elektrikerna

Per Eklund