Teknikprogrammen på gymnasiet lockar numer många tjejer. Men när de sedan studerar vidare på högskola och universitet så visar det sig att mer än hälften av dem byter inriktning.

 

En ny studie från Statistiska Centralbyrån visar att tjejer som studerar teknikinriktade program på gymnasiet sedan också studerar vidare på högskola eller universitet i mycket större utsträckning än killarna. Det gäller framför allt på industri- och byggprogrammen där tjejerna som söker sig vidare till högskola är fyra gånger fler än killarna.

Men undersökningen visar också att dessa tjejer överger sin inriktning i mycket större grad an killarna, när de sedan börjar studera pa
högskola eller universitet. Då är det istället ämnen som juridik, vård eller undervisning som lockar de flesta. Efter avslutat industri- och byggprogram är det en klar majoritet av tjejerna som valt någon av de här inriktningarna.
Johan Fredriksson, verksamhetsledare vid Elektrikerförbundets västra region, säger att detta inte förvånar honom.
– Jag känner igen det här beteendet, och jag tror att det ofta beror på att tjejerna blir avskräckta av jargongen som finns på den här typen av program. Vilket i vissa fall leder till att de rent av hoppar av i förtid, sager han.

För att få bukt med problemet anser Johan att man bör informera elever redan i grundskolan om hur det ser ut i den här studie- och arbetsvärlden. Och på så sätt tidigt förebygga den stereotypa jargongen.
Per-Arne Persson, lärare på Fågelviksgymnasiets elprogram i Tibro, har skrivit en avhandling som fokuserar på elprogrammet och frågan varför så många tjejer hoppar av det. Där kan man läsa att det för tio år sedan bara var hälften av tjejerna som var kvar länge nog for att få ett slutbetyg. I slutet av 2000-talet såg det bättre ut, med nästan inga avhopp längre.

Om trenden har vänt och vad det i så fall beror på framgår inte i materialet. Han kom fram till att många tjejer hoppat av för att de tyckte att den teoretiska elläran var svår, och att de istället hade förväntat sig mer praktiska moment i undervisningen.
Håkan Cardfelt, rektor för teknikprogrammet vid Polhemsgymnasiet i Göteborg, ser inte alls den här utvecklingen på sin skola. Han är inte förvånad över SCB:s resultat, men understryker att det faktiskt inte alls ser ut så för hans elever.
–Vi har over 50 procent tjejer på vårt produktutvecklarprogram och de studerar i hög grad vidare inom detta på högskolan, säger han.

Han menar att den positiva trenden beror på att deras utbildning stämmer mer överens med vad tjejerna vill göra i framtiden, än om de exempelvis studerade på ett industri- eller byggprogram.

Bodil Obrelius är utbildningshandläggare på Chalmers i Göteborg och jobbar med att rekrytera elever från gymnasieskolor. Hon säger att de jobbar för att få in fler tjejer på deras utbildningar men att det är svårt och att andelen tjejer aldrig varit över 30 procent.
– Ett år hade vi speciella kvällar då bara tjejer fick komma hit och lära sig mer om våra utbildningar. Det var ganska populärt men många tjejer opponerade sig också mot att de kände sig särbehandlade, säger hon.

Att just könsperspektiven är en del av problemet håller Jörgen Frohm, rektor vid framtidsgymnasiet i Göteborg, med om.
– Det gör att många kvinnor väljer utbildning efter traditionella värden vilket i sin tur blir en ingång till låglöneyrken. Att förändra detta mönster kräver mycket mer än vad lärare på gymnasiet kan förmedla, säger han.

Daniel Kämäräinen 

Fakta

  • Andel tjejer som söker till högskola efter Industri- eller byggprogrammet: 50 procent respektive 200 procent fler än killarna.
  • Andel tjejer som väljer Juridik, vård eller undervisningsprogram på högskola efter att ha gått Industri- eller Byggprogrammet: 72 procent respektive 64 procent.
  • Andel tjejer som årligen soker teknikprogram på Chalmers: 25-30 procent.
  • Började studera vid högskola eller universitet i Göteborg 2011:Kvinnor 58 procent, män 43 procent.Teknikprogrammen på gymnasiet lockar många tjejer. Mer än hälften av dem byter dock inriktning när studier vid högskola och universitet blir aktuellt.