Det börjar röra sig inför avtalsförhandlingarna. Elektrikerförbundet har redan den 18 december sagt upp Installationsavtalet med Eio.
I och med att Elektrikerförbundet nu säger upp avtalet med Eio, så är inte förbundet bundet av fredsplikt den 1 april 2013 när avtalet löper ut.

 

Den 29 januari möts Elektrikerna och Eio för att byta avtalsförslag. Nyligen möttes också Elektrikernas förhandlingsdelegation för Installationsavtalet för att diskutera grunderna inför förhandlingen
– Grunden är LO:s samordning som vi anslutit oss till. Våra krav kommer att ligga inom dess ram. Utgångspunkten är höjda reallöner, säger Ronny Wenngren, Elektrikernas förhandlingschef.
– Vi vill också diskutera den otidsenliga och ensidiga arbetsledningsrätten, den om något är omodern i en tid när man talar om medarbetare och lagarbeten. Vi får se vad motparten menar med moderna avtalskravt, säger Ronny Wenngren.

Även på andra håll börjar upptrappningen inför avtalsrörelsen. Måndagen den 17 december lämnade Byggnadsfacket över sina krav till arbetsgivarna. Förutom de samordnade kraven LO-facken kommit överens om, så lägger nu Byggnads in arbetsmiljön i förhandlingarna, genom att kräva en arbetsmiljöcertifiering. Detta utifrån många dödsolyckor i branschen.
Även Seko har lämnat över sina krav till Byggnadsarbetsgivarna för väg- och banområdet. Även här kräver man förutom LO-kraven att arbetsmiljöfrågorna avtalsregleras.

Per Eklund