En majoritet i riksdagen ser ut att vara för att införa personalliggare på byggen redan under 2013. Regeringen vill dock utreda frågan ytterligare.

Frågan om personalliggare och kontroll av svartjobb på byggena delar riksdagen. Regeringspartierna vill fortsätta utreda frågan, medan majoriteten i skatteutskottet vill införa det redan nästa år.
Beslutet i skatteutskottet kom efter motioner från socialdemokraterna och vänsterpartiet. I utskottet röstade också miljöpartiet och sverigedemokraterna för beslutet att begära av regeringen att lägga utredningen åt sidan och i stället lägga ett förslag som ska kunna sättas i verket redan under 2013.

Krav om personalliggare finns inom restaurang- och frisörbranschen sen 2007. Den som bedriver verksamheten måste varje dag anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma i lokalen och när. Skatteverket kan göra oanmälda besök för att kontrollera att allt går rätt till. Skatteutskottet har också sagt ja till att personalliggare införs i tvätteribranschen från 1 april 2013.

Den 23 januari kommer frågan om liggare på byggena upp i riksdagen för beslut. Debatten sänds i webb-tv.

Per Eklund