Arbetslösheten ökar. Det var hundra fler arbetslösa elektriker under november jämfört med samma månad 2011. Jämfört med oktober 2012 är det 33 fler öppet arbetslösa.

I november 2012 var det 519 elektriker öppet arbetslösa, varav 16 kvinnor. 60 personer var deltidsarbetslösa och 418 personer gick i program med aktivitetsstöd.

Jämfört med oktober kan man se en ökad arbetslöshet inom många områden. Största ökningen står Byggnadsarbetarnas a-kassa för som ökat från 4 722 i oktober till 5 859 arbetslösa i november. I november 2011 var det 3 981 arbetslösa byggnadsarbetare.
– Den totala arbetslösheten ökar. Antalet nya lediga platser minskar framför allt inom de mer konjunkturkänsliga delarna av arbetsmarknaden, och varselnivån är fortsatt hög, vilket talar för en ytterligare försvagning av arbetsmarknaden, säger Clas Olsson, Arbetsförmedlingens analyschef.

De områden där arbetslösheten minskat den senaste månaden märks bland annat handelsanställda, hotell- och restauranganställda samt lärare.
Det totala antalet inskrivna arbetslösa hos arbetsförmedlingen har fortsatt att öka, och uppgick i slutet av november till 403 000 personer – 26 000 fler än för ett år sedan. Det motsvarar 8,6 procent av den registerbaserade arbetskraften.

Per Eklund