Arbetstagarna vinner allt fler mål i Arbetsdomstolen. Enligt tidningen Arbetet har en tydlig svängning till fördel för arbetstagarna skett under 2011 och 2012.

Under hösten har Elektrikerförbundet förlorat i Arbetsdomstolen i två centrala frågor, lärlingsfrågan i Västerås och frågan om kontrollavgifter. I båda fallen är det Elektrikerna som drivit det till AD efter långvariga konflikter med arbetsgivarna.

Men så ser det inte ut enligt undersökningen. Som helhet har facken vunnit allt fler fall i AD under senare år. Enligt tidningen Arbetets undersökning har arbetstagarna vunnit 51 av 79 domar i AD under de tio första månaderna 2012. Det är en markant skillnad mot vad som hänt under 2000-talets första decennium, där arbetsgivarna vunnit dubbelt så många fall som arbetstagarna. Men under 2011 och 2012 har det kunnat ses en vändning, enligt Arbetets undersökning.

Byggnads jurist Mattias Landgren säger till Arbetet att skälet till svängningen är att arbetsgivarna bråkar mer än vanligt och driver allt fler frågor till AD.

Per Eklund