Det förekommer stora säkerhetsbrister vid asbestarbete i Sverige.
Vid en tillsyn som arbetsmiljöverket nyligen genomfört, fanns det säkerhetsbrister vid 60 procent av asbestarbetena. 21 företag fick också böta för att de arbetat med asbest utan tillstånd.

 

Arbetsmiljöverket har haft en tillsyn på 117 företag under 2012. Och de har mött en verklighet, där många anställda utsatts för stor fara.

21 företag har fått betala en sanktionsavgift på 50 000 kronor, då de inte haft tillstånd att sanera asbest. Vid vart tionde företag har arbetsmiljöverket också stoppat arbetet med asbest.
Det slarvas mycket med andningsskydd och med att sanera arbetskläder. Dessutom är det ofta dålia möjligheterna att tvätta sig efter saneringsarbetet Det är även vanligt med bristfälliga avskärmningar och brister i ventilations- och utsugssystem som ska stoppa asbestfibrer från att spridas till andra lokaler.

– Det vi hittills sett är allvarligt. Asbest som totalförbjöds 1982 har seglat upp som ett stort problem nu när vi river och bygger om gamla hus, säger Håkan Olsson, avdelningschef på arbetsmiljöverket.
Verket går nu vidare och skärper kontrollen av de drygt 400 företag som i dag har tillstånd att asbestsanera.

Per Eklund