Fortum fortsätter att sälja ut sina småkraftverk. Senast i försäljningen ligger 26 kraftverk i västra Värmland. Köpare är Arvika Stadshus AB.
Fortum har under året förhandlat och sålt ut de mindre kraftverken till nya lokala ägare.

 

Man har tidigare bland annat sålt 24 kraftverk efter Svartälven i Hällefors till Karlskoga energi.Man har också sålt sex mindre kraftverk i norra Dalarna till Älvdalens och Särna-Idre besparingsskogar liksom nio kraftverk i Småland till Skånska Energi AB.

De förhandlar också om försäljning av tolv kraftverk i Hälsingland. Något som fortfarande ännu inte är klart.
Totalt rör det sig om 83 mindre kraftverk i Sverige och ytterligare 17 i Finland som Fortum nu väljer att sälja bort. Företaget har inte presenterat några försäljningssummor. Men för försäljningen av kraftverken i västra Värmland har lokala media presenterat ett försäljningspris på 180 miljoner.
– Försäljningen kommer endast marginellt att påverka Fortums resultat, skriver Fortum i ett pressmeddelande.

De konstaterar också att företagets ”småskaliga vattenkraft i Sverige representerar en total kapacitet på cirka 80 MW, vilket motsvarar mindre än 2 procent av företagets totala kapacitet för produktion av vattenkraft.”
– SEF-klubbarna i Fortum tycker att de nya ägarna är stabila och långsiktiga. De säger att de vill investera och utveckla verksamheten i de kraftverk som de köpt. Vi tror att det här blir bra för personalen.Att det kommer in flera aktörer i Värmland som kommer att konkurrera om arbetskraften ser vi som mycket positivt, säger Bernt Wikström, klubbordförande på Fortum i Värmland.

Per Eklund