Den fackliga organisationen för Elektrikerförbundet i Västsverige delas nu i två verksamhetskretsar. Den nuvarande verksamhetskrets 2 (VK 2) som omfattar ett stort område från Laholm i söder till Strömsund i norr och Vättern i öster, ska alltså delas.

När det gäller antalet medlemmar blir det två jämnstora verksamhetskretsar. Men geografiskt skiljer det väldigt mycket. Göteborg och söderut mot Varberg, blir nu en egen verksamhetskrets. Det är göteborgarna som drivit på delningen och ett definitivt beslut i frågan togs av Elektrikernas centrala reprensentantskap i onsdags. Resten av nuvarande VK 2 blir kvar som tidigare.

Den nya organisationen ska gälla från nyåret, och tanken är att den nya verksamhetskretsen övertar beteckningen VK 2, medan resterande del ska få ett nytt nummer.
Mer om organisationsförändringen och tankarna bakom i nästa nummer av papperstidningen.

Per Eklund

 

LÄS MER:
Elektrikerna fortsatt kritiska till Elsäkerhetsverket
Elektrikerna ställde sig bakom LO-samordningen