– Elsäkerhetsverkets förslag till en total omändring av behörighetsreglerna för elektriska installationer skulle skapa allvarliga problem för våra medlemmar och skulle ersätta ett uppbyggt partssamarbete inom ECY med en mycket osäker statlig detaljreglering.
Det sa Elektrikernas förbundsordförande Jonas Wallin, vid onsdagens centrala representanskap.

Elektrikerna har varit kritiska till Elsäkerhetsverkets tidigare förslag. Innan jul kommer nu verket med ett nytt förslag. Redan nu har Elektrikerförbundet tagit del av hur förslaget skulle se ut och man är fortsatt kritiska.
– Det nya förslaget ska ut på remiss till jul och remissvaren ska in till 31 mars. Tanken är att de nya ska införas från den 1 januari 2014, sa Arne Dufåker, vid rapporten till representantskapet.

Han redovisade att man i det nya förslaget vill ta bort nuvarande paragraf 6 om anställningsförhållandet.
– Konsekvenserna om man förändrar paragraf 6 öppnar för att outbildade kan göra installationer. Installationsföretaget kommer att ha en kärna av duktiga yrkesmän. I övrigt blir det bemanningsföretag. Det kommer i sin tur att trycka ner lönerna, sa Arne Dufåker.

Jonas Wallin berättade att han i förra veckan deltog vid en träff där han träffade den moderata gruppen i riksdagens näringsutskott för att informera dem om Elektrikerförbundets syn i frågan. Tidigare har man haft motsvarande information för de socialdemokratiska ledamöterna.
– Visst är det lite en Davids kamp mot Goliat om man bara ser på de formella styrkeförhållandena vi har emot oss. Men utgången blev ju inte till Goliats fördel i den sedelärande historien. Vi tycker vi har bra argument och det vore oklokt om regeringen inte lyssnade på vad 50 000 elektriker anser, sa Jonas Wallin i sitt hälsningsanförande vid representantskapet

Per Eklund

 

LÄS MER:
Elektrikerna ställde sig bakom LO-samordningen
Göteborgare skapar egen verksamhetskrets