Elektrikernas installationsavtal gav mest i kronor och ören på LO-sidan i den gångna avtalsrörelsen. Bara lärarnas nyligen ingångna avtal gav mer i kronor.

 

De flesta avtal på svensk arbetsmarknad slutade på 2,6 procent under årets förhandlingar. Totalt är det fråga om 450 avtal som slutits.
Tidningen Arbetet har gjort beräkningar på hur mycket de procentuella påslagen gör i kronor och ören.
Enligt Arbetets mätningar så toppar lärarna med ett påslag med 1100 kronor per månad. I procent räknar man med att läraravtalet gav 4,2 procent. Några andra avtal gav också mer i procent, till exempel Handels detalj- och handelsavtal, 3,3 procent, Kommunals kommunavtal, 3,0 procent, och Fastighets service- och entreprenadavtal, 3,2 procent.

Men efter lärarna så var det Elektrikerförbundets installationsavtal som gav mest i påslag, 841 kronor per månad.
Samtidigt konstateras att löneskillnaderna ökar. I och med att alla avtal bygger på ett procentuellt påslag, så blir ökningarna i kronor större för de som redan i dag har högsta lönerna.

Per Eklund

Några exempel på löneökningar i kronor i 2012 års avtal:

  • Lärarförbundets avtal med SKL: 1 100 kronor
  • Elektrikernas installationsavtal: 841 kronor
  • Byggnads byggavtal: 774 kronor
  • Byggnads VVS-avtal: 748 kronor
  • Handels detaljhandelsavtal: 710 kronor
  • Seko:s telekomavtal: 676 kronor
  • Kommunals kommunavtal: 650 kronor
  • Fastighets service- och entreprenadavtal: 640 kronor
  • IF Metalls Teknikavtal: 632 kronorSiffrorna är hämtade från arbetet.se