Ett nytt Larm och Säkerhetsavtal är klart. Under kvällen den 15 november träffades överenskommelsen och nu på morgonen den 16 november har parterna undertecknat avtalet.

Avtalet som gäller fram till och med den 31 mars 2013, är preliminärt tills förbundsstyrelsen godkänt överenskommelsen.

Avtalet innebär i korthet:

• Löner och övriga ersättningar uppräknas med 2,8 procent från 1 september 2012.
• Arbetstidsförkortning ökar med ytterligare 2 timmar (Totalt 21 timmar) för avtalsåret.
• Möjligheten att omsätta arbetstidsförkortning till pensionsavsättning förtydligas.
• Föräldralön utökas med 1 månad till fyra månader för den som varit anställd mer än 2 år.
• Minimilön trappa införs.
• Rutiner för tidsredovisning.
• Regler för provanställning.
• Egen uppsägning förlängs till 1 månad och skyddet för den anställde förstärks.
• Regler om förskjuten arbetstid för fler än en arbetstagare ska förhandlas med SEF lokalt.
• Arbetsgrupp från 2010 om bonussystem upptas igen och ska redovisas i februari 2013.