LO-styrelsen och alla 14 förbunden är nu överens om vilka krav som ska ställas i avtalsrörelsen nästa år.
Det krav som nu presenteras innebär löneökningar på 2,8 procent och de som tjänar under 25 000 kronor i månaden ska få minst 700 kronor.

Redan tidigare har LO-ledningen och LO-förbunden varit eniga om en konstruktion på lönekraven, där man ska räkna kronor under 25 000 och procent över den gränsen. Detta som ett försök att minska lönegapet mellan medlemmar med höga löner och medlemmar med låga löner.
Man har nu alltså också enats om kronor och procent. Kraven är 2,8 procent i löneökning och för de med en lön under 25 000 kronor ska det alltså vara minst 700 kronor i löneökning.

I kraven ligger också att avtalens lägstalöner ska höjas med minst 700 kronor i månaden.
– Med detta visar LO och förbunden att vi både orkar slå vakt om reallönerna och underlätta för full sysselsättning, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.
LO:s lönekrav ligger därmed lägre än kraven i den senaste avtalsrörelsen och också lägre än de siffror på 3,0 procent som figurerat tidigare i veckan.
Men enligt LO ligger de totala kraven i avtalsrörelsen på 3,25 procent, om man räknar in vad andra krav vid sidan om de direkta löneökningarna kostar.

I 2013 års avtalskrav finns nämligen också ett försäkringspaket. Bland annat en ny avtalsförsäkring, ett föräldrapenningstillägg som ska utgå till alla anställda som är föräldralediga. Tillägget betalas under 180 dagar per barn och per försäkrad förälder. Tillägget ska utgå med 10 procent av lönen.
– Detta är en välavvägd nivå som tillgodoser samtliga 14 LO-förbunds krav på löneökningar och samtidigt ligger väl inom ramarna för vad samhällsekonomin tål, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Från arbetsgivarhåll hävdar man, inte överraskande, att kraven är på tok för höga.
– De krav som nu kommer från LO om höjda löner saknar helt verklighetsförankring. Vi ser en våg av varsel inom industrin och prognoserna för tjänstesektorn ser mörka ut. Kraven som framförs visar på att vi får se en mycket besvärlig avtalsomgång säger Almegas vd Jonas Milton.

Per Eklund