Elever som går på el- och energiprogrammet blev tvungna att jobba övertid och under nattid vid projektet Lights i Alingsås.

 

Vid Lights in Alingsås, ljussätts stan under några höstveckor.
Elever som går årskurs tre har under flera år jobbat med projektet som en del av en praktikperiod.
Men nu blev det fel och lite mycket arbete.

Thomas Åberg, som är ombudsman i Elektrikerförbundet blev kontaktad av föräldrar till elever som i något fall jobbat 15 timmar under en dag, och en arbetsvecka på 54 timmar. Han har påpekat att Elektrikerförbundet sett allvarligt på situationen.
– Det har varit ganska grova brister från skolan. De kan inte genomföra projektet med arbete kvälls- och nattetid i fortsättningen, säger Thomas Åberg.
Skolan har heller inte enligt Åberg kunnat redovisa om eleverna varit försäkrade under arbetet. I början av november möts representanter för skolan, Alingsås energi, kommunen, och Elektrikerförbundet för att reda ut hur man ska jobba nästa gång.

Per Eklund