– Man får fundera på om AD är rätt forum, AD som konsekvent dömer mot arbetarna. Vi får hitta andra sätt att lösa problem. Men jag är inte ute efter hämnd.
Det säger Elektrikerförbundets ordförande Jonas Wallin som en kommentar till Arbetsdomstolens dom om kontrollavgifterna.

Företrädare för Elektrikerförbundet var nog förberedda på att inte helt vinna målet i arbetsdomstolen. Man talade innan domen kom om att det troligtvis skulle bli någon form av kompromiss.

Men Wallin är mycket förvånad och kritisk över domen.
– Jag har väldigt svårt att förstå att det skulle vara ett brott mot mänskliga rättigheter att försvara arbetarnas rätt att få rätt lön. Ärligt talat är det bra jävla surt att det är fult att företräda arbetare i detta nyliberala Sverige, samtidigt det är okej att gamla ligger i kilovis tunga blöjor. Arbetsmarknaden lider brist på moral, säger Jonas Wallin.

Hur kommer domen att påverka avtalsrörelsen och samarbetet med Eio?
– Domen kommer absolut att påverka den kommande avtalsrörelsen, men jag vet idag inte hur. Men det blir svårt att samarbeta med en motpart som öppet går ut och säger att man kämpar emot oss. Det är svårt att samarbeta med någon som försöker slå ihjäl en. Jag tror dock att det är en pyrrhusseger för Eio.

Hur kommer domen att påverka Elektrikerförbundet ekonomiskt?
– Det är inte så mycket. Många arbetsgivare har redan tidigare slutit dra pengarna, så de ekonomiska förlusten är inte så mycket pengar.

Har avtalet varit dåligt formulerade, när ni trots allt har ett kollektivavtal om avgifterna?
– AD konstaterar att vi har rätt enligt kollektivavtalet. Det är fullt möjlig taktik att upprätta kollektivavtal med alla juridiska finesser. Men ska produktionen fungera vill man inte att det bara ska vara juridik.

Finns det anledning för Elektrikerförbundet att vara självkritiska som drivit de här frågorna till AD. De har trots allt kostat en hel del av förbundets pengar?
– Nej, det tycker jag inte Vi tyckte att vi hade ett bättre case än Byggnads och vi står upp för våra medlemmar. Vi kan inte lägga oss ner och dö. Om man inte tar den striden är det meningslöst att vara med i ett fackförbund.

Vad kan det bli för andra följder av domen?
– Arbetsgivarna förlorar konkurrensneutraliteten. Om vi inte kontrollerar ackorden hos de företag som har o-organiserade anställda, så kan de dumpa priserna.

Fotnot: Pyrrhusseger – en dyrköpt seger. Uttrycket härrör från Pyrrhus, som efter ett framgångsrikt slag mot romarna år 280 f.Kr. skall ha yttrat: ”En sådan seger till, och jag är förlorad.”

LÄS MER:
Elektrikerförbundet förlorade i AD-målet om kontrollavgifter