LO:s styrelse presenterade under måndagen en ny lönemodell. Alla LO-förbund ställer sig bakom konstruktionen, som ska vara utgångspunkt i nästa års löneförhandlingar.
Beslut om samordning och vad den ska innehålla fattas definitivt av LO:s representantskap den 24 oktober.

– Jag är både stolt och glad över att idag presentera en så stark samordning som alla fjorton LO-förbund solidariskt ställer sig bakom. Detta är ett tydligt stöd för kvinnodominerade och lågavlönade avtalsområden, säger Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande.

Huvuddragen i den nya modellen är:
• Alla som tjänar mindre än en genomsnittlig industriarbetare, idag cirka 25 000 kronor i månaden, ska få löneökningar med samma krontalsbelopp som industriarbetarna.
• Avtalens lägstalöner höjs med samma krontal som i punkten ovan.
• För alla som tjänar mer än den genomsnittlige industriarbetaren utgår löneökningen i procent.

Dessutom omfattar 2013 års avtalskrav av ett försäkringspaket. Bland annat en ny avtalsförsäkring, ett föräldrapenningstillägg som ska utgå till alla anställda som är föräldralediga. Tillägget betalas under 180 dagar per barn och per försäkrad förälder. Tillägget ska utgå med 10 procent av lönen.
Styrelsen säger också att visionen om lönhöjningar på sikt ska öka med samma krontal för alla som ligger under den genomsnittliga månadslönen för samtliga löntagare i Sverige. Det förutsätter en samsyn med tjänstemannaorganisationerna, och därför har man bjudit in tjänstemannafacket till diskussioner.
– Det vore väldigt kraftfullt om LO kunde kroka arm med tjänstemännen för att komma tillrätta med de strukturella löneskillnader som idag råder mellan mäns och kvinnors löner på den svenska arbetsmarknaden, säger LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.