• Drygt 1 000 nya lärlingar per år
  • Omkring 5 000 elever väljer varje år el-programmet, av vilka 3 000 går grenen för elektriker.
  • Av dessa 3 000 elever går mindre än hälften vidare till en lärlingsplats.
  • 1 394 lärlingar anställdes under 2011.
  • Snittet över 10 år är 1 128 st/år.
  • Bottensiffror är åren 2003 – 668 st och 2009 – 730 st. Toppåret 2007 – 1 961 st.
  • 1 163 certifikat har utfärdats under 2011 (Klara elektriker)
  • Cirka 3 000 elever deltog i ECY-cup fördelat på 170 skolor, 2011.
  • Enligt undersökningar som Skolverket gjorde 2007 gick 10 procent av de som gick på elprogrammet till högre studier.
  • Samma studie visade att 70 procent hamnade på arbetsplats som hade med utbildningen att göra.